Praktische Informatie

Bereikbaarheid

Vrije School Brabant
Nuenenseweg 6
5631 KB  EINDHOVEN
T: 040 - 245 29 48
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Routebeschrijving via Google Maps

Lestijden

Kleuterklassen + klassen 1 en 2:
Maandag: 8.30 - 13.15 uur
Dinsdag en donderdag 8.30-14.40 uur, uitzondering zijn de 4 jarigen: zij hebben de eindtijd 13:15 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30-13.15 uur, uitzondering zijn de 4-jarigen: zij zijn op woensdag nog vrij.
Pauze: 10.15 - 10.30 uur
2e pauze (dinsdag en donderdag): 12.45-13.10

Klassen 3 t/m 6: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 - 14.40 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30 - 13.15 uur
1e pauze: 10.15 - 10.30 uur
2e pauze (maandag, dinsdag en donderdag): 12.45 - 13.10 uur

* Na schooltijd is er geen toezicht meer op het schoolplein. De kinderen worden dan ook geacht naar huis te gaan.

Wijzigingen in de schooltijden: zie de jaaragenda en het weekbericht.

De kinderen van klas 1 t/m klas 6 nemen brood, drinken en fruit mee, voor zowel de korte als de lange pauze. De kleuters nemen brood en fruit mee, uitzondering is vrijdag dan nemen zij enkel fruit mee en eten zelfgebakken brood (uitzonderingen hierop worden door de leerkracht gecommuniceerd).

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch doorgeven via nummer: 040 – 245 29 48. We verzoeken u vriendelijk de voicemail hiervoor in te spreken.

Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020

Studiedag Pallas: vrijdag 20 september 2019
Studiedag: maandag 23 september 2019
Herfstvakantie: maandag 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie: vrijdag 20 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari t/m 2020
Studiedagen: maandag 16 en dinsdag 17 maart 2020
Goede vrijdag: 10 april 2020
2e Paasdag: maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Compensatieweek: maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni 2020
Laatse schooldag: vrijdag 10 juli 2020, 11:00 uur vrij
Zomervakantie: 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Jaaragenda 2019-2020

Voor de jaaragenda 2019-2020 klik hier.
Dit is de voorlopige versie, mogelijk volgen er nog wijzigingen, daar zullen wij u op attenderen.

Schoolgids

Ouderschenkingen

Voor haar functioneren is de school in hoge mate afhankelijk van de vrijwillige ouderschenkingen. De subsidie die we van de overheid ontvangen is immers niet toereikend om het Vrije School-onderwijs te kunnen realiseren. Met de activiteiten die we met uw bijdrage bekostigen geven we betekenis en inhoud aan het Vrije Schoolonderwijs. Denk aan de natuurlijke materialen voor de handwerklessen, pianobegeleiding bij de euritmielessen en de viering van jaarfeesten. Activiteiten door en voor alle kinderen van de school, die plaatsvinden in een sfeer van betrokkenheid en saamhorigheid.

Niet verplicht, wel zeer wenselijk
De ouderschenkingen is overigens niet verplicht en toelating op onze school is hier dan ook niet afhankelijk van. Wel zijn extra inkomsten hard nodig.
Voor de schenkingen, maakt school gebruik van de Stichting Vrienden van Pallas. Dit is een stichting met een ANBI-status. Schenkingen aan de stichting zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.vriendenvanpallas.nl en op www.belastingdienst.nl/giften .
We hebben een richtlijn opgesteld voor de hoogte van de bijdrage, gebaseerd op de hoogte van het inkomen en het aantal kinderen uit een gezin dat de school bezoekt. Deze maatstaf en de benodigde formulieren vindt u onder Formulieren op de site. De formulieren zijn tevens te verkrijgen bij de administratie.


Overleg met school

Wanneer u een vraag heeft over de aanpak van uw kind binnen de groep, kunt u in eerste instantie terecht bij de klassenleraar. Voor vragen over de algemene gang van zaken kunt u terecht bij de directie. Bij voorkeur schriftelijk of anders door het maken van een afspraak. Uw vraag wordt vervolgens in behandeling genomen of u wordt doorverwezen. Binnen drie weken kunt u een reactie verwachten.
 
Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Als zich binnen onze school problemen of conflicten voordoen, zullen de leerkrachten of de directie proberen deze vanuit een positieve instelling en met respect op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling.

Voor de Pallas-scholen geldt de klachtenregeling zoals die binnen Stichting Pallas is overeengekomen. De actuele regeling is op alle scholen ter inzage beschikbaar en te vinden op www.stichtingpallas.nl. Stichting Pallas is op grond van het protocol klachtenprocedure verplicht een vertrouwenspersoon te hebben die inzetbaar is in het traject na het indienen van een klacht, dan wel anderszins ingeval veiligheid en geborgenheid van kinderen/ouders/medewerkers aan de orde zijn. De actuele bereikbaarheidsgegevens van de vertrouwenspersoon zijn te vinden op www.stichtingpallas.nl. Als back-up is een vrouwelijke collega van de vertrouwenspersoon beschikbaar die in voorkomende gevallen kan worden ingeschakeld.

SPIL - Stichting De Vrije School Brabant heeft in haar visie en missie geformuleerd dat ze op pedagogisch gebied wil aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. SPIL biedt ons daartoe de kans. De doorgaande ontwikkelingslijn en gezamenlijke zorgstructuur voor de kinderen is al sterk verankerd in ons soort onderwijs. Met SPIL verplaatsen we ons echter van een geïsoleerd ‘cultuureiland’ naar een Eindhovense school die meedraait op gemeentelijk niveau. Een school bovendien die zich als zodanig verder professioneel kan ontwikkelen. Binnen de kaders van SPIL blijft er voldoende ruimte voor onze eigen identiteit en het ontwikkelen van een eigen pedagogisch beleid.