Informatieavonden en inloopochtenden

Informatieavonden

Op deze avonden maakt u kennis met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6 (groep 1 t/m 8) van de basisschool. Leidsters en leerkrachten geven u informatie over het werken met de kinderen. De informatie wordt gegeven op volgende donderdagavonden, aanvang 19:30 uur:

14 september 2017 en 24 mei 2018

Inloopochtenden Vrije School Brabant

Deze ochtenden laten alle klassen aan elkaar, aan ouders en belangstellenden zien van wat zij in de afgelopen tijd geleerd hebben. Daarna kunt u in de klassen in de dagelijkse praktijk bezoeken en nadere informatie krijgen over alle activiteiten binnen het SPIL-centrum. Dit vindt plaats op de volgende vrijdagochtenden van 8:45 uur – 11:00 uur:

15 september 2016 en 25 mei 2018

Naast deze momenten is het altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

 Dreumesinloopochtenden

Op een aantal vrijdagochtenden wordt er gespeeld en gewerkt met kinderen van 1 tot 3 jaar in de aanwezigheid van hun ouders en andere bekenden van de kinderen. We doen activiteiten en leren versjes die passen bij het jaargetijde. Deelname is vrijblijvend en goede manier om kennis te maken met de school. Op de volgende vrijdagochtenden aanvang 9:00, eindtijd ongeveer 10:30 uur is er een dreumesinloopochtend:

27 september, 27 oktober, 24 november 2017

26 januari, 23 februari, 23 maart, 1 juni, 29 juni 2018